Surah Adh-Dhuha

 
Bismillaahirrahmaanirrahiim
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
 1. Wadhdhuhaa: 
  • Demi waktu matahari sepenggalahan naik,
 2. wallayli idzaa sajaa: 
  • dan demi malam apabila telah sunyi (gelap),
 3. maa wadda'aka rabbuka wamaa qalaa: 
  • Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu
 4. walal-aakhiratu khayrun laka mina l-uulaa: 
  • Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan)
 5. walasawfa yu'thiika rabbuka fatardaa: 
  • Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu , lalu (hati) kamu menjadi puas.
 6. alam yajidka yatiiman faaawaa: 
  • Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu ?
 7.  wawajadaka daallan fahadaa: 
  • Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
 8. wawajadaka 'aa-ilan fa-aghnaa: 
  • Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
 9. fa-ammaa lyatiima falaa taqhar: 
  • Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.
 10. wa-ammaa ssaa-ila falaa tanhar: 
  • Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.
 11. wa-ammaa bini'mati rabbika fahaddits: 
  • Dan terhadap ni'mat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Surah Adh-Dhuha"

Posting Komentar