Surah Asy-Syams

 
Bismillaahirrahmaanirrahiim
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
 1. wasysyamsi wadhuhaahaa: 
  • Demi matahari dan cahayanya di pagi hari,
 2. walqamari idzaa talaahaa: 
  • dan bulan apabila mengiringinya,
 3. wannahaari idzaa jallaahaa:
  • dan siang apabila menampakkannya,
 4. wallayli idzaa yaghsyaahaa: 
  • dan malam apabila menutupinya
 5. wassamaa-i wamaa banaahaa: 
  • dan langit serta pembinaannya,
 6. wal-ardhi wamaa thahaahaa: 
  • dan bumi serta penghamparannya,
 7. wanafsin wamaa sawwaahaa: 
  • dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),
 8. fa-alhamahaa fujuurahaa wataqwaahaa: 
  • maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.
 9. qad aflaha man zakkaahaa: 
  • sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,
 10. waqad khaaba man dassaahaa: 
  • dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.
 11. kadzdzabat tsamuudu bithaghwaahaa: 
  • (Kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui batas,
 12. idzi inba'atsa asyqaahaa: 
  • ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka,
 13. faqaala lahum rasuulullaahi naaqatallaahi wasuqyaahaa: 
  • lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka: ("Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya".
 14. fakadzdzabuuhu fa'aqaruuhaa fadamdama 'alayhim rabbuhum bidzanbihim fasawwaahaa: 
  • Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyama-ratakan mereka (dengan tanah),
 15. walaa yakhaafu 'uqbaahaa: 
  • dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan-Nya itu.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Surah Asy-Syams"

Posting Komentar