Suami Akan Dil4knat Allah Jika Melakukan 7 Perkara Ini Pada Istrinya........MOHON BANTU SHARE YAAA ...

Suami Akan Dil4knat Allah Jika Melakukan 7 Perkara Ini Pada Istrinya........MOHON BANTU SHARE YAAA ...


Sahabat medianda Dalam perjalanan rumah tangga bukan sekedar sang istri yang bakal memperoleh lakn4t dari allah tetapi juga sang suami dapat juga memperoleh lakn4t dari Allah Bila lakukan beberapa hal tersebut.

Tidak ingin menafkahi, senantiasa berkata kasar serta memaki, menyakiti dengan pukulan membekas, Suami Durhaka pada Istri? Begini Ganjarannya!

Ada banyak hal yang dapat bikin seseorang suami dikira berbuat durhaka pada istri serta bakal memperoleh ganjarannya, beberapa salah satunya seperti berikut :

1. Jadikan Istri Sebagai Pemimpin Rumah Tangga

Dari Abu Bakrah, ia berkata : ”Rasulullah saw. bersabda : ‘tidak akan beruntung satu golongan yang di pimpin oleh seseorang wanita. ’ “ (HR. Ahmad n0. 19612 CD, Bukhari, Tirmidzi, serta Nasa’i)

Sekarang ini banyak suami yang malas bekerja dan menumpukan keperluan hidupnya pada sang istri hingga otomatis jadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga.

Suami seperti ini sudah pasti sudah berbuat durhaka karena tak melakukan kewajibannya serta bahkan juga menyusahkan istrinya dengan kewajiban menafkahi dianya. Ia akan kehilangan martabat serta harga diri dihadapan manusia ditambah lagi dihadapan Allah.

2. Tidak Berikan Duit Berbelanja/Nafkah

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, ia berkata : ”Rasulullah bersabda : ’seseorang cukup dilihat berdosa apabila ia menelantarkan berbelanja orang sebagai tanggung jawabnya. ’” (HR. Abu Dawud no. 1442 CD, Muslim, Ahmad, serta Thabarani)

Pada suami yang seperti ini, istri bisa mengambil diam-diam harta suami untuk memenuhi kebutuhan hidup diri serta anaknya :

“Dari Asyah ra, kalau Hindun binti Utbah pernah berkata : ’Wahai Rasulullah, sebenarnya Abu Sufyan yaitu orang yang kikir serta tidak ingin memberi kepadaku berbelanja yang cukup buat aku serta anakku, hingga sangat terpaksa saya mengambil dari hartanya tanpa ada sepengetahuannya. ”beliau besabda : ’Ambillah sebatas cukup untuk dirimu serta anakmu dengan wajar. ” (HR. Bukhari no. 4945 CD, Muslim, Nasa’i, Abu dawud, Ibnu Majah, Ahmad, serta Darimi)

3. Tidak Melunaskan Mahar Pernikahan


Dari Maimun Al-Kurady, dari bapaknya, ia berkata : ”saya mendengar nabi saw. (bersabda) : ’siapa saja lelaki yang menikah dengan seseorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, namun dalam hatinya punya maksud akan tidak menunaikan apa sebagai hak perempuan itu, bermakna ia sudah mengacuhkannya. Apabila ia m4ti sebelumnya menunaikan hak perempuan itu, kelakpada hari kiamat ia akan berjumpa dengan Allah sebagai orang yang fasiq…’” (HR. Thabarani, Al-Mu ; jamul, Ausath II/237/1851 CD)

4. Meremehkan Kebutuhan Se**ual Istri

Suami yang terkait 1nt! m cuma untuk memu4skan kebutuhannya saja serta tak perduli pada istrinya, sebenarnya juga sudah berbuat kesalahan.

Dari anas ra, Nabi saw bersabda : ”jika seorang diantara kalian bers*enggama dengan istrinya, sebaiknya ia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Setelah itu, apabila ia sudah menyelesaikan kebutuhannya (memperoleh ken!kmatan) sebelum istrinya memperoleh kenikm4tan, jangan sampai ia buru buru (mencabut kem4lu*annya) hingga istrinya menemukan ken!kmatan. ” (HR. ’Abdur Razzaq dan Abu Ya’la, Jami’ Kabir II/19/1233)

Rasullullah saw bersabda : ”Janganlah sekali kali seorang di antara kalian meny3ngg4mai istrinya seperti seekor hewan bers3nggama, namun sebaiknya ada pendahuluan di antara keduanya. ’ada yang bertanya”apakah pendahuluan itu? ” Beliau bersabda : ”C! uman dan perkataan (romantis). ” (HR Abu Syaikh)

5. Berhubungan 1nt! m Saat Istri H4id Atau Melalui Du*bur

Dari Ibnu Abbas, ia berkata : ”’Umar (Ibnu Khaththa) datang pada Rosulullah saw., ia ajukan pertanyaan : ’Ya Rosullullah, saya sudah binasa. ’ Beliau ajukan pertanyaan : ’apa yang mengakibatkan anda binasa? ’ Ia menjawab : ’semalam saya sudah membalik posisi istriku. ’akan namun beliau tak menjawab sedikitpun, lalu turun pada Rosulullah saw ayat. ’istri kalian yaitu ladang untuk kalian, jadi datangilah ladang kalian di mana dan setiap saat kalian kehendaki. ’ (setelah itu Beliau bersabda : ’Datangilah dari depan atau belakang, namun jauhilah du*bur dan saat h4idh. ’” (HR Tarmidzi no. 2906)

6. Menuduh Istri Berz!na

“Dan orang orang yang menuduh istri mereka berz!na, walau sebenarnya mereka tak memiliki saksi saksi terkecuali diri mereka sendiri, jadi kesaksian satu orang dari meeka yaitu bersumpah empat kalli dengan nama Allah kalau sebenarnya dia yaitu termasuk juga orang orang yang benar (dalam tuduhannya) (7) serta ke lima kalinya (ia mengatakan) kalau l4knat Allah akan menimpa dirinya jika nyatanya ia termasuk orang orang yang berdusta. ” (QS. An-Nuur (24) : 6-7)

7. Memukul dan Menjelek-jelekkan Istri Di hadapan Orang Lain

Dari mu’awiyah Al-Qusrayiri, ia berkata : ”saya pernah datang pada Rosulullah saw. ’ Ia berkata lagi : ’saya lalu ajukan pertanyaan : ’Ya Rosulullah, apa sajakah yang engkau perintahkan (buat kami perbuat) pada istri-istri kami? ’Beliau bersabda : ’…janganlah kalian memukul serta jangan sampai kalian menjelek-jelekan mereka. ’” (HR Abu Dawud no 1832)

Demikian info tentang suami yang akan dil4knat oleh Allah Swt. Semoga info di atas bermanfaat untuk semuanya serta semoga rumah tangga kalian jadikan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Aamiin

Sumber : tausiahislamku.blogspot.com


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Suami Akan Dil4knat Allah Jika Melakukan 7 Perkara Ini Pada Istrinya........MOHON BANTU SHARE YAAA ..."

Posting Komentar